Prevádzka:
Osloboditeľov 513, Drienov
Rýchly kontakt:
+421 918 495 552 | info@rapes.sk

Úvod

Spoločnosť RAPES stavebniny Drienov, sa zaoberá výrobou a predajom stavebných materiálov, určených pre rôzne oblasti použitia.

Cieľom spoločnosti je ponúknuť výrobky pre jednoduché, estetické a spoľahlivé budovanie rôznych stavebných diel. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom uspokojovania potrieb zákazníkov v oblastiach produkcie zámkovej dlažby, prvkov pre cestné komunikácie a terénne úpravy, prvkov pre inžinierske siete, prvkov pre železničné staviteľstvo, prvkov pre podzemné staviteľstvo, plávajúcich konštrukcií, regulačných plynových staníc a rôznych iných špeciálnych prvkov.

Na základe silného technického potenciálu nášho hlavného dodavateľa ktorým je Prefabetón Koš a.s. dokážeme uspokojiť požiadavky zákazníkov aj v oblasti neštandardných - atypických výrobkov. Spoločnosť disponuje technológiami produkcie betónových a železobetónových vibrolisovaných výrobkov.

Progresívne myslenie, bohaté výrobné a obchodné know - how, ochota a obetavosť všetkých pracovníkov sú predpokladom dosiahnutia maximálnej spokojnosti zákazníkov.